Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar działania Sądu Rejonowego w Żyrardowie tzn. : dla miasta Żyrardów oraz gmin: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola.

 

Numer rachunku bankowego : 37 1050 1924 1000 0090 6542 7982

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym (Art. 2 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym (Art. 2 pkt. 3 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. (Art. 3 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art.10. (Art. 8 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. (Art. 8 pkt. 2 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

W sprawach, o których mowa wart.3ust.3pkt1 i2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
(Art. 10 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);